1.        Úvodní ustanovení

1.1     Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vseprovlasy.cz, www.hezke-vlasy.cz . Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele).

1.2     Provozovatelem internetového obchodu www.vseprovlasy.cz a www.hezke-vlasy.cz

 je:

Jiří Zaoral
IČ: 65126025
DIČ: CZ7801125816
Bratrušov 190
Šumperk 787 01
FIO 2200488388/2010

1.3     Pro níže uvedené články platí: prodávajícím je provozovatel internetového obchod wwwvseprovlasy.czwww.hezke-vlasy.cz. Kupujícím je zákazník, internetového obchoduwwwvseprovlasy.czwww.hezke-vlasy.cz, přičemž kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba. Kupující - spotřebitel je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná. Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4     Objednáním zboží prodávajícího si je kupující vědom toho, že některé nabízené zboží prodávajícího jsou kosmetické přípravky. Všechny takové přípravky jsou opatřeny návodem k použití, přičemž jejich nesprávné používání může vést k poškození zdraví.  Kupující tímto prohlašuje, že je obeznámen s tím, jak tyto přípravky správně aplikovat. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití kosmetických přípravků a jejich účinky. Nesprávným použitím je zejména takové, které je v rozporu s informacemi uvedenými na výrobku a doporučením výrobce.

 

2.        Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

2.1     Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese wwwvseprovlasy.czwww.hezke-vlasy.cz . Vystavení zboží v katalogu internetové prodejny není nabídkou, nýbrž pouze výzvou k podání nabídky. Nabídku podává kupující zasláním objednávky. Objednávka se uskutečňuje vyplněním objednávkového formuláře a jejím odesláním přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Uskutečnění objednávky není podmíněno registrací spotřebitele.

2.2     Vyplněním objednávkového nebo registračního formuláře v rámci internetového obchodu wwwvseprovlasy.czwww.hezke-vlasy.cz a jeho odesláním, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. V případě, že kupující nesouhlasí se shromažďováním a archivováním osobních údajů a údajů o nákupech, může svůj nesouhlas projevit tím, že neprovede objednávku či registraci. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. b) a odst. 6.

2.3     Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Doručení objednávky prodávající potvrdí automatickým emailem, který není přijetím nabídky, ale pouze potvrzením o doručení objednávky. Následně musí prodávající nabídky výslovně přijmout nebo odmítnout. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno výslovné přijetí objednávky prodávajícím,  nebo v případě změny ceny okamžikem doručení potvrzení objednávky od kupujícího prodávajícímu.

2.4     Prodávající je oprávněn zrušit již potvrzenou objednávku pouze v případě, že zboží se již nevyrábí, nedodává nebo není momentálně skladem, případně se změní výrazným způsobem jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen kupujícího kontaktovat a dohodnout s ním náhradní řešení.

2.5          Prodávající neodpovídá za dostupnost všech vystavovaných produktů, veškeré zboží je vystavováno s výhradou vyčerpání zásob.

 

  1.        Dodací a platební podmínky

3.1     Objednané zboží bude prodávajícím  odesláno na adresu uvedenou v objednávce, a to nejpozději:

-          do 1-4 pracovních dnů od potvrzení objednávky, jedná-li se o zásilku na dobírku, je-li veškeré zboží v objednávce v době objednání fyzicky skladem

-          do 1-4 pracovních dnů od přijetí platby (připsání na bankovní účet) při objednávce s platbou předem, je-li veškeré zboží v objednávce v době objednání fyzicky skladem

-          do 40 pracovních dnů od potvrzení objednávky, jedná-li se o zásilku na dobírku, není-li veškeré zboží v objednávce v době objednání fyzicky skladem

-          do 40 pracovních dnů od přijetí platby (připsání na bankovní účet) při objednávce s platbou předem, není-li veškeré zboží v objednávce v době objednání fyzicky skladem

Výše uvedené lhůty dodání zboží jsou stanoveny s přihlédnutím k možným průtahům způsobeným nedostupností zboží u dodavatele nebo delší čekací lhůtě kvůli výrobě produktu. O stavu zásilky bude kupující vždy informován. Orientační (předpokládaná) doba do expedice zboží, které není skladem, je uvedena na webových stránkách v detailu produktu.

3.2     Jestliže prodávající nebude z jakéhokoliv důvodu schopen objednané zboží ve výše uvedených termínech odeslat, je povinen o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky kupujícího a navrhne náhradní způsob vyřízení objednávky.

3.3     Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že toto bylo způsobeno kupujícím nebo zásilkovou službou. Prodávající dále neodpovídá za důsledky nepřijetí či nepotvrzení objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení, popř. jiných technických problémů.

3.4     Kupující je povinen odebrat řádně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení, a to dle způsobů plateb:

 

-          hotově (při osobním odběru zboží na adrese: Jiří Zaoral, Čsl. Armády 2077/3 Šumperk 78701

 

-          převodem na bankovní účet

 

-          dobírka (při převzetí zásilky od dopravce, pošty)

-      přes platební bránu GOPAY

3.5     Kupující zaplatí zboží za cenu platnou v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky. Všechny uvedené ceny zahrnují DPH. Ceny jsou platné vždy do vyprodání zásob, není-li u zboží uvedeno jinak. Náklady spojené s odesláním zboží hradí vždy kupující, a to v závislosti na způsobu doručení:

-          Česká pošta

-          PPL/DPD kurýr

-      Zásilkovna

-         Osobně (na základě potvrzené objednávky a po telefonickém nebo emailovém potvrzení připravenosti zboží k vyzvednutí, a to na adrese: Jiří Zaoral, Čsl. Armády 2077/3 Šumperk 78701

3.6     Převzetí zboží potvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.7     Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve řádným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3.8     Poplatek za dopravu je uveden v objednávce, popř. je upřesněn při potvrzení objednávky pracovníkem zákaznického servisu. V některých případech může dále prodávající účtovat balné, v těchto případech je balné uvedeno v potvrzení objednávky.

3.9     Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.10     Dne 13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. Jiří Zaoral u všech produktů přenáší náklady na úhradu recyklačních poplatků na sebe (RP je rozpuštěn v ceně výrobku). Ke konečné ceně tedy již není přičítán žádný recyklační poplatek.

3.11     Obrázky použité v elektronickém obchodu mají jen informativní charakter a dodané zboží se může od zveřejněných obrázků bez upozornění lišit.

 

4.        Odstoupení od kupní smlouvy

4.1     Kupující - spotřebitel má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, , dále jen „OZ“) odstoupit od smlouvy písemně nebo elektronicky do 14ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pro odstoupení od smlouvy je možné využít formulář, který je přílohou objednávky, popřípadě bude zaslán elektronicky po výzvě objednatele.

4.2     Na základě uplatněného práva na odstoupení od smlouvy musí být zboží předáno nebo zasláno prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jakým bylo chráněno při dodání. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží poškozené či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají tak účinky odstoupení od smlouvy.

4.3     Pokud se tak kupující - spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět prodávajícímu. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

4.4     V zájmu rozvoje a zkvalitnění služeb je žádoucí, aby kupující, v případě, že odstupuje od kupní smlouvy, uvedl případný důvod odstoupení, reklamace (není zákonem vyžadováno a ani není prodávajícím jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží).

4.5     Po odstoupení od kupní smlouvy budou peníze za zboží včetně poštovného/dopravného vráceny kupujícímu buďto stejným způsobem, jakým je kupující uhradil, nebo způsobem předem dohodnutým, a to nejpozději do 14 dnů po odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit peníze dříve, než kupující prodávajícímu předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny, prodávajícím skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a částky odpovídající snížení hodnoty zboží, vzniklému způsobem uvedeným v odst. 4.2 tohoto článku. Částka bude dále ponížena o částku představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím. Zákazníkům ze Slovenska je vrácena pouze částka za zboží, není možné vracet peníze za poštovné/dopravu. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

4.6     Po dohodě může být vrácení peněž nahrazeno výměnou za jiné zboží v odpovídající hodnotě. K zásilce týkající se pouze výměny zboží může být účtováno balné a poštovné.

4.7     Zboží poškozené při přepravě v důsledku zaslání vráceného zboží v nevhodném obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

 

5.        Ochrana osobních údajů

5.1     Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek kupujícího, reklamací apod., informování kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi apod., poskytování kupujícímu informace o zboží, cenách apod.

5.2     Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

5.3     Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje: nejsou pravdivé, byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nenáleží, byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR.

5.4     Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně může požádat o zrušení registrace. Veškeré údaje získané od kupujících slouží výhradně pro vnitřní využití prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám, mimo kurýrní/zásilkové služby (dle volby kupujícího), které jsou osobní údaje kupujícího poskytovány pouze v rozsahu potřebném k dodání objednaného zboží.

5.5     Prodávající prohlašuje, že svěřená data nebudou poskytnuta třetí osobě, nebudou prodávána či použita pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem prodávajícího, budou použita výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, na žádost kupujícího budou jeho osobní data z databáze prodávajícího vymazána s výjimkou údajů, které je povinen prodávající uchovat podle jiných právních předpisů.

 

6.        Reklamační řád

6.1     Reklamační řád upravuje postup a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím (spotřebitelem). Reklamační řád podléhá ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele České republiky.

6.2     Záruční doba pro fyzické osoby (spotřebitele) je 24 měsíců od data zakoupení.

6.3     Kupující učiní reklamaci jedním z níže uvedených způsobů:

-        emailem na adresu: info@vseprovlasy.cz

-        osobně na adrese: Jiří Zaoral, Čsl. Armády 2077/3 Šumperk 78701

-       poštou – zasláním reklamačního dopisu na adresu: Jiří Zaoral, Čsl. Armády 2077/3 Šumperk 78701

6.4     Každá uplatněná reklamace musí obsahovat:

-          číslo objednávky nebo faktury, název a typ reklamovaného zboží

-          přesný popis zjištěných závad a jejich projevů

6.5     Záruka se nevztahuje:

-        na mechanicky poškozené zboží způsobené kupujícím

-        na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním

-        na nesprávné použití zboží, které není v souladu s návodem k použití zboží

-        na zboží, kde je nutná údržba a kupující údržbu neprovedl

-        na vadu u zboží, které bylo prodáno za nižší cenu z důvodu této vady

-        na vadu, která byla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením

 

6.6     Způsoby vyřízení reklamace:

-        bezplatné odstranění vady (oprava)

-        výměna zboží za nové

-         přiměřená sleva z kupní ceny (zákazník bude zboží dále užívat s vědomím, že již stejnou závadu nelze reklamovat)

-        právo na odstoupení od smlouvy

 

6.7     Prodávající vyrozumí kupujícího do 3 dnů o přijetí reklamace a možném vyřízení reklamace elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodnou jinak.

6.8     Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

6.9     Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nemusí být reklamace uznána jako oprávněná. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

 

7.        Závěrečná ustanovení

7.1    Kupující svou registrací v systému elektronického obchodu wwwvseprovlasy.czwww.hezke-vlasy.cz nebo odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi uvedenými body Všeobecných obchodních podmínek v plném rozsahu. Kupující prohlašuje, že je dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s těmito obchodními podmínkami.

7.2     Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

7.3     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.1. 201 a vždy ve znění, ve kterém jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího – wwwvseprovlasy.czwww.hezke-vlasy.cz v den odeslání nabídky.

7.4     Veškeré právní vztahy a spory vyplývající z těchto obchodních podmínek budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu doporučujeme kupujícím nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení dané situace.

7.5     Veškeré fotografie, popisy zboží, logo provozovatele či jiné texty zobrazené na těchto internetových stránkách jsou duševním vlastnictvím firmy Jiří Zaoral a podléhají tak ochraně autorského práva ve smyslu zákona č. 121/2006 Sb. Z tohoto důvodu je jejich šíření či pořizování kopií protizákonné.