Obchodní podmínky

Obecné podmínky

Prodávající dodá zboží na základě objednávky ze stránek internetového obchodu : www.vseprovlasy.cz Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží,které provedl kupující.

Objednávky

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího,tak pro kupujícího závazné. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit,případně s kupujícím upravit. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit. A to v případě, že má pochybnosti o kupujícím, zejména týkající se platebních podmínek,nevyzvednutí dřívějších objednávek atd.

Dodací podmínky

Místem plnění je adresa ,kterou si kupující zvolí při odeslání objednávky. Kupující si zvolí termín dodání a způsob dopravy,kterou prodávající schvaluje. Prodávající dodává zboží, které je skladem do 24 hodin pokud nebylo v kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě objednání zakázkového zboží nebo objednání speciálního zboží je termín dodání 30 dní.

Platební podmínky

Kupující si zvolí variantu úhrady,kterou prodávající schvaluje. Termíny splatnosti vychá- zející z kupních smluv, uzavřených na toto období,jsou platné i pro objednávky z e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Kupujícímu je k ceně zboží připočtena cena za přepravné, na které se nevztahují slevy, které jsou poskytnuty na sortiment ( viz. ceník ).

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje,že osobní údaje uvedené v registraci budou použity pouze pro plnění objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří případy,kdy je potřeba třetí osoby při plnění objednávky ( přepravní služby atd. ).

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.'

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.